-10%
 Túi T02 T71-Vẽ Túi T02 T71-Vẽ
2,160,000₫ 2,400,000₫

Túi T02 T71-Vẽ

2,160,000₫ 2,400,000₫

-10%
 Túi T02 Do116 Túi T02 Do116
1,620,000₫ 1,800,000₫

Túi T02 Do116

1,620,000₫ 1,800,000₫

Hết hàng
 Túi T02 C81 Túi T02 C81
1,620,000₫

Túi T02 C81

1,620,000₫

-10%
 Túi T02 B128-Vẽ VN3 Túi T02 B128-Vẽ VN3
2,160,000₫ 2,400,000₫

Túi T02 B128-Vẽ VN3

2,160,000₫ 2,400,000₫

-10%
 Túi T01S N66-B128 Túi T01S N66-B128
1,980,000₫ 2,200,000₫

Túi T01S N66-B128

1,980,000₫ 2,200,000₫

Hết hàng
 Túi Sun X8 Túi Sun X8
3,420,000₫

Túi Sun X8

3,420,000₫

-10%
 Túi Stardust Do116-PK Hoa Sen Túi Stardust Do116-PK Hoa Sen
4,230,000₫ 4,700,000₫

Túi Stardust Do116-PK Hoa Sen

4,230,000₫ 4,700,000₫

-10%
 Túi Raki V125-Ombre+Vẽ Túi Raki V125-Ombre+Vẽ
2,610,000₫ 2,900,000₫

Túi Raki V125-Ombre+Vẽ

2,610,000₫ 2,900,000₫

-10%
 Túi Rainbow N115-B114 Túi Rainbow N115-B114
1,620,000₫ 1,800,000₫

Túi Rainbow N115-B114

1,620,000₫ 1,800,000₫

Hết hàng
 Túi Rainbow K131-K130 Túi Rainbow K131-K130
1,620,000₫
-10%
 Túi Rainbow K126-Anh Đào 1 Túi Rainbow K126-Anh Đào 1
2,520,000₫ 2,800,000₫

Túi Rainbow K126-Anh Đào 1

2,520,000₫ 2,800,000₫

Hết hàng
 Túi Rainbow H133-Vẽ Rose+PK Bướm Túi Rainbow H133-Vẽ Rose+PK Bướm
2,430,000₫
Hết hàng
 Túi Rainbow Do116-PK Hoa Sen Túi Rainbow Do116-PK Hoa Sen
2,520,000₫
-10%
 Túi Phương Đông (XS) Phối màu-Mosaic Túi Phương Đông (XS) Phối màu-Mosaic
990,000₫ 1,100,000₫
Hết hàng
 Túi Phương Đông (XS) N66-Mosaic Túi Phương Đông (XS) N66-Mosaic
990,000₫
Hết hàng
 Túi Phương Đông (XS) KT1-Mosaic Túi Phương Đông (XS) KT1-Mosaic
990,000₫
-10%
 Túi Phương Đông (XS) Do44-De33-Mosaic Túi Phương Đông (XS) Do44-De33-Mosaic
990,000₫ 1,100,000₫
Hết hàng
 Túi Phương Đông (XS) C81-Mosaic Túi Phương Đông (XS) C81-Mosaic
990,000₫
-10%
 Túi Phương Đông (S) X117-PK Hoa Sen Túi Phương Đông (S) X117-PK Hoa Sen
3,150,000₫ 3,500,000₫
Hết hàng
 Túi Phương Đông (S) Phối màu-Mosaic Túi Phương Đông (S) Phối màu-Mosaic
2,340,000₫
-10%
 Túi Phương Đông (L) V124-K82-PK Hạc Mây Túi Phương Đông (L) V124-K82-PK Hạc Mây
4,320,000₫ 4,800,000₫
Hết hàng
 Túi Phương Đông (L) K82-PK hạc sen Túi Phương Đông (L) K82-PK hạc sen
4,320,000₫
Hết hàng
 Túi Phương Đông (L) Do116-PK Hạc Hoa Túi Phương Đông (L) Do116-PK Hạc Hoa
4,320,000₫
-10%
 Túi Passion N85-Ombre Túi Passion N85-Ombre
3,591,000₫ 3,990,000₫

Túi Passion N85-Ombre

3,591,000₫ 3,990,000₫

-10%
 Túi Passion H133-Vẽ Rose+PK Bướm Túi Passion H133-Vẽ Rose+PK Bướm
3,771,000₫ 4,190,000₫
Hết hàng
 Túi Passion Do116-Vẽ Đông Hồ Túi Passion Do116-Vẽ Đông Hồ
3,771,000₫
-10%
 Túi Nina K82 Túi Nina K82
2,430,000₫ 2,700,000₫

Túi Nina K82

2,430,000₫ 2,700,000₫

-10%
 Túi Nina Do100-De33-Vẽ Túi Nina Do100-De33-Vẽ
2,970,000₫ 3,300,000₫

Túi Nina Do100-De33-Vẽ

2,970,000₫ 3,300,000₫

-10%
 Túi Nina De33-Vẽ Túi Nina De33-Vẽ
2,970,000₫ 3,300,000₫

Túi Nina De33-Vẽ

2,970,000₫ 3,300,000₫

Hết hàng
 Túi Nina C30-De33 Túi Nina C30-De33
2,430,000₫
Hết hàng
 Túi Nina B41-N66 Túi Nina B41-N66
2,430,000₫

Túi Nina B41-N66

2,430,000₫

Hết hàng
 Túi MyLove V125-PK Rose 2 Túi MyLove V125-PK Rose 2
2,655,000₫
-10%
 Túi MyLove Trắng-Do116-PK 3 Tim Túi MyLove Trắng-Do116-PK 3 Tim
2,520,000₫ 2,800,000₫

Túi MyLove Trắng-Do116-PK 3 Tim

2,520,000₫ 2,800,000₫

Hết hàng
 Túi Mylove N66-B128-Vẽ VN2 Túi Mylove N66-B128-Vẽ VN2
2,790,000₫
Hết hàng
 Túi MyLove De33-PK Môi Túi MyLove De33-PK Môi
2,340,000₫
-10%
 Túi MIU V125-PK LyLy 2 Túi MIU V125-PK LyLy 2
2,025,000₫ 2,250,000₫

Túi MIU V125-PK LyLy 2

2,025,000₫ 2,250,000₫

-10%
 Túi MIU B128-PK LyLy 1 Túi MIU B128-PK LyLy 1
2,025,000₫ 2,250,000₫

Túi MIU B128-PK LyLy 1

2,025,000₫ 2,250,000₫

-10%
 Túi MIU B124 Túi MIU B124
1,485,000₫ 1,650,000₫

Túi MIU B124

1,485,000₫ 1,650,000₫

-10%
 Túi MiNa X89-Trạng Nguyên Ombre Túi MiNa X89-Trạng Nguyên Ombre
3,878,100₫ 4,309,000₫

Túi MiNa X89-Trạng Nguyên Ombre

3,878,100₫ 4,309,000₫

Hết hàng
 Túi MiNa Do116-Kim Lân Túi MiNa Do116-Kim Lân
3,906,000₫
-10%
 Túi MiNa C81 Túi MiNa C81
2,691,000₫ 2,990,000₫

Túi MiNa C81

2,691,000₫ 2,990,000₫

-10%
 Túi MiNa B114 Túi MiNa B114
2,691,000₫ 2,990,000₫

Túi MiNa B114

2,691,000₫ 2,990,000₫

Hết hàng
 Túi Melon (M) X123 Túi Melon (M) X123
1,979,100₫
-10%
 Set Túi Melon De33-KT1-Dưa Hấu Set Túi Melon De33-KT1-Dưa Hấu
1,979,100₫ 2,199,000₫

Set Túi Melon De33-KT1-Dưa Hấu

1,979,100₫ 2,199,000₫

-10%
 Set Túi Melon C81-Trắng-Cam Set Túi Melon C81-Trắng-Cam
1,979,100₫ 2,199,000₫

Set Túi Melon C81-Trắng-Cam

1,979,100₫ 2,199,000₫

-10%
 Túi Lorina K126-B128-Daisy Túi Lorina K126-B128-Daisy
3,960,000₫ 4,400,000₫

Túi Lorina K126-B128-Daisy

3,960,000₫ 4,400,000₫

Hết hàng
 Túi Lorina Do116-Sen Chuồn Chuồn Túi Lorina Do116-Sen Chuồn Chuồn
4,139,100₫
-10%
 Túi Lisa N115 Túi Lisa N115
1,980,000₫ 2,200,000₫

Túi Lisa N115

1,980,000₫ 2,200,000₫

Hết hàng
 Túi Lisa H97-Vẽ Túi Lisa H97-Vẽ
2,520,000₫
-10%
 Túi Lisa Do116-PK Hoa Thêu Túi Lisa Do116-PK Hoa Thêu
2,610,000₫ 2,900,000₫

Túi Lisa Do116-PK Hoa Thêu

2,610,000₫ 2,900,000₫

Hết hàng
 Túi Lisa De33-Do116-Kim Lân Túi Lisa De33-Do116-Kim Lân
2,835,000₫
-10%
 Túi Lisa De33 Túi Lisa De33
1,980,000₫ 2,200,000₫

Túi Lisa De33

1,980,000₫ 2,200,000₫

Hết hàng
 Túi Lips V125-PK Rose Túi Lips V125-PK Rose
1,620,000₫
Hết hàng
 Túi Lips Trắng-PK Môi Lớn Túi Lips Trắng-PK Môi Lớn
1,844,100₫
-10%
 Túi Lips Do116-PK Môi Nhỏ Túi Lips Do116-PK Môi Nhỏ
1,485,000₫ 1,650,000₫

Túi Lips Do116-PK Môi Nhỏ

1,485,000₫ 1,650,000₫

Hết hàng
 Túi Lips De33-PK Tim Túi Lips De33-PK Tim
1,305,000₫
Hết hàng
 Túi Light K130-K131-Version Butterfly Túi Light K130-K131-Version Butterfly
3,510,000₫
Hết hàng
 Túi JOY X127 Túi JOY X127
2,277,000₫

Túi JOY X127

2,277,000₫

-10%
 Túi JOY Trắng Túi JOY Trắng
2,277,000₫ 2,530,000₫

Túi JOY Trắng

2,277,000₫ 2,530,000₫

-10%
 Túi JOY KT1-Mặt Đen-Bling Vàng Túi JOY KT1-Mặt Đen-Bling Vàng
2,997,000₫ 3,330,000₫

Túi JOY KT1-Mặt Đen-Bling Vàng

2,997,000₫ 3,330,000₫